top of page

ویزای ایران

شرکت های عضو اتاق ما این امکان را دارند که درخواست ویزای ایران خود را از طریق اتاق به نمایندگی های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند. برای پردازش درخواست ما به یک فرم درخواست تکمیل شده، یک عکس گذرنامه فعلی، گذرنامه اصلی با حداقل 6 ماه اعتبار و در صورت وجود، یک کپی از دعوتنامه نیاز داریم. فرم ویزای مربوطه را می توان در بخش "اعضا".

Image by Anete Lūsiņa

زمان پردازش، با احتساب زمان تحویل پستی، تقریباً 7 روز است؛ پردازش کوتاه‌مدت به صورت جداگانه امکان‌پذیر است.

اگر به ویزای بلندمدت ایران، ویزا برای خبرنگاران یا ویزا برای اعضای خانواده که با شما سفر می کنند نیاز دارید، لطفا با دفتر ما تماس بگیرید.

bottom of page