تاسیس شرکت

 

تأسيس شركت، اخذ ويزا و اقامت در آلمان

 

اتاق بازرگاني ايران و آلمان در هامبورگ با تجربه چندين ساله خود مي­تواند شما را در زمينه تأسيس شركت، اخذ ويزا و اقامت در آلمان ياري نمايد.

خدمات اين شركت در زمينه­هاي فوق به شرح زير مي­باشد

تهيه مدارك لازم براي ثبت در محضر و دفاتر اسناد رسمي و تعيين قرار ملاقات با اين دفاتر

كمك براي باز كردن حساب و تسهيلات بانكي

ارسال دعوتنامه براي اخذ ويزا

پشتيباني براي اخذ اجازه اقامت

همراهي و ترجمه در جلسات و نشست­هاي تجاري

مشاور و راهنماي شما در امور مالياتي بر طبق قوانين آلمان

همراهي ما براي ارتباط با سازمان­ها و شركتهاي آلماني در جهت توسعه و پيشرفت فعاليت شما

 

 

در صورت تمايل مي­توانيد با استفاده از پست الكترونيكي و شماره نمابر زير با ما تماس برقرار نمائيد :


 0049-40-45036777

info@dihkev.de

 بديهي است اين اتاق سريعاً به درخواست شما پاسخ مناسب را ارائه خواهدداد

 

  • de
  • en
  • per


Wir sind das Deutsche Forum für alle Unternehmen die im Iran-Handel tätig sind oder sich dafür interessieren.

Kontakt

Deutsch-Iranische
Handelskammer e.V.

Große Reichenstraße 14
D-20457 Hamburg

Tel.: +49-40-44 08 47
Fax: +49-40-45 03 67 77

Email: info@dihkev.de

Kontaktieren

News

Immobilien in Hamburg

Real estate in Hamburg

Die Branche in Zahlen

Die EU hat eine neue Durchführungsverordnung der Iran-Sanktionen erlassen, die teilweise gravierende Veränder ungen im Bereich der Güterlisten, Erdgas, Petrochemie und Finanzabwicklung beinhaltet.

Die Branche in Zahlen

Die EU hat eine neue Durchführungsverordnung der Iran-Sanktionen erlassen, die teilweise gravierende Veränder ungen im Bereich der Güterlisten, Erdgas, Petrochemie und Finanzabwicklung beinhaltet.
Praxisrelevante Konsequenzen der neuen EU Sanktionen behandelt die Veranstaltung am 16.01.2013. Praxisrelevante Konsequenzen der neuen EU Sanktionen behandelt die Veranstaltung am 16.01.2013.

Unsere Partner

Deutsch-Iranische Handelskammer e.V. • Große Reichenstraße 14 • D-20457 Hamburg
Tel.: +49-40-44 08 47 • Fax: +49-40-45 03 67 77 • Email: info@dihkev.de


site created and hosted by nordicweb