همایشها

همایشها در سال ۲۰۱۱

 سمینار فرهنگی‌ ۲۵/۲/۲۰۱۱

 برگزاری سمینار "معرفی‌ خدمات جدید این اتاق" در تهران ۲۱/۳/۲۰۱۱

 میزگرد اعضا با مسئولین بانک تجاری ایران و اروپا ۱۶/۳/۲۰۱۱

 جشن گردهمایی به مناسبت نوروز ۲۳/۳/۲۰۱۱

 برگزاری سمینار حقوقی "اقتصاد خارجی‌" ۲۰/۵/۲۰۱۱

مجمع عمومی اتاق بازرگانی ایران و آلمان هامبورگ ۱۷/۶/۲۰۱۱

برگزاری ضیافت شا م برای اعضا ۱۴/۱۰/۲۰۱۱

میزگرد برای آشنایی با اعضا جدید ۲۵/۱۱/۲۰۱۱

 

همایشها در سال ۲۰۱۰

پذیرایی رئیس هیئت رئیسه از اعضا به مناسبت سال نو مسیحی‌ (فقط برای اعضا) ۸/۱/۲۰۱۰

 پذیرایی رئیس هیئت رئیسه از اعضا به مناسبت نوروز (فقط برای اعضا) ۲۱/۳/۲۰۱۰

 سمینار فرهنگی‌ ۲۵/۳/۲۰۱۰

 مجمع عمومی‌ اتاق بازرگانی ایران و آلمان ۱۶/۴/۲۰۱۰

 میز گرد برای اعضا ۲۸/۵/۲۰۱۰

سمینار فرهنگی‌ ۳۱/۸/۲۰۱۰

میز گرد برای اعضا ۲۶/۱۱/۲۰۱۰

 

همایش‌ها در سال ۲۰۰۹ 

سمینار" تجارت با ایران از طریق امارات  متحد عربی‌" امکانات تجارت با ایران ۰۹/۱۱/۲۰۰۹ 

سمینار"قوانین اخذ نمایندگی‌ و قراردادهای مربوط به آن در تجارت با ایران"۰۴/۱۱/۲۰۰۹

سمینار فرهنگی‌۲۱/۰۸/۲۰۰۹

میز گرد اعضا ۲۴/۰۷/۲۰۰۹

سمینار" نحوه صدور گواهینامه صادرات و واردات در تجارت با ایران"۱۳/۰۷/۲۰۰۹

سمینار فرهنگی‌۲۸/۰۵/۲۰۰۹

پذیرایی‌ رئیس هیئت رییسه از ا عضا به مناسبت نوروز۲۸/۰۳/۲۰۰۹(فقط مخصوص ا عضا(

جشن گردهمایی به مناسبت عید نوروز۲۲/۰۳/۲۰۰۹

پذیرایی‌ رییس هیئت رییسه از ا عضا به مناسبت سال نو مسیحی۰۹/۰۱/۲۰۰۹)فقط برای ا عضا(

  • de
  • en
  • per

Wir sind das Deutsche Forum für alle Unternehmen die im Iran-Handel tätig sind oder sich dafür interessieren.

Kontakt

Deutsch-Iranische
Handelskammer e.V.

Große Reichenstraße 14
D-20457 Hamburg

Tel.: +49-40-44 08 47
Fax: +49-40-45 03 67 77

Email: info@dihkev.de

Kontaktieren

News

Immobilien in Hamburg

Real estate in Hamburg

Die Branche in Zahlen

Die EU hat eine neue Durchführungsverordnung der Iran-Sanktionen erlassen, die teilweise gravierende Veränder ungen im Bereich der Güterlisten, Erdgas, Petrochemie und Finanzabwicklung beinhaltet.

Die Branche in Zahlen

Die EU hat eine neue Durchführungsverordnung der Iran-Sanktionen erlassen, die teilweise gravierende Veränder ungen im Bereich der Güterlisten, Erdgas, Petrochemie und Finanzabwicklung beinhaltet.
Praxisrelevante Konsequenzen der neuen EU Sanktionen behandelt die Veranstaltung am 16.01.2013. Praxisrelevante Konsequenzen der neuen EU Sanktionen behandelt die Veranstaltung am 16.01.2013.

Unsere Partner

Deutsch-Iranische Handelskammer e.V. • Große Reichenstraße 14 • D-20457 Hamburg
Tel.: +49-40-44 08 47 • Fax: +49-40-45 03 67 77 • Email: info@dihkev.de


site created and hosted by nordicweb