خدمات


:اطلاع رسانی

 

:ارائه مشاوره

ـ ارسال مستمر  اطلاعات اقتصادی  دو كشور ایران  و آلمان به اعضای  اتاق
ـ پاسخ گویی  به سوالات اقتصادی  تجاری

ـ در راستای  یافتن همتای تجاری

 

ارائه خدمات حمایتی  به شركتهای ایرانی  و آلمانی در موارد  زیر܃ كمك رسانی
 اخذ روادید
ـ حضور در نمایشگاه  های آلمانى و ایرانی
ـ تنظیم قرار  ملاقات های تجاری
ـ خدمات ترجمه،  معرفی مترجم
ـ برگزاری هما یش  های تخصصی و عمومی
ـ ارائه اطلاعات اقتصادی
ـ پاسخ گویی به سئوالات  مالی، بانكی
راهنمایی در حل  اختلافات بین شركت  های ایرانی و آلمانی

 

معرفی شركت شما  از طریق   تسهیل و راهنمایی  در جستجوی܃

ارسال كاتالوگ  محتوی اطلاعات شركت  شما به اعضاء این اتاق

 ارسال كاتالوگ  محتوی اطلاعات  مجموعه كاری شما 
  به حدود ۲۰۰۰ شركت  موجود در  بانك اطلاعاتی این اتاق
ـ توزیع كاتالوگ  شركت شما در  برگزاری سمینارها  از طرف این
  اتاق و  نمایشگاه ها
ـ درج  اطلاعات شركت شما  بر روی صفحه  اینترنتی این اتاق
ـ نماینده تجاری
ـ وارد كنندگان
ـ صادر كنندگان
ـ همتای تجاری
ـ وكلا و مشاوران  مالیاتی

 

تنظیم و برگزارى
 
ـ سمینارهای اقتصادی  و فرهنگی
ـ انجام سفرهای اقتصادی  و فرهنگی به آلمان  و ایران بصورت 
فردی یا گروهی
 
  • de
  • en
  • per


Wir sind das Deutsche Forum für alle Unternehmen die im Iran-Handel tätig sind oder sich dafür interessieren.

Kontakt

Deutsch-Iranische
Handelskammer e.V.

Große Reichenstraße 14
D-20457 Hamburg

Tel.: +49-40-44 08 47
Fax: +49-40-45 03 67 77

Email: info@dihkev.de

Kontaktieren

News

Immobilien in Hamburg

Real estate in Hamburg

Die Branche in Zahlen

Die EU hat eine neue Durchführungsverordnung der Iran-Sanktionen erlassen, die teilweise gravierende Veränder ungen im Bereich der Güterlisten, Erdgas, Petrochemie und Finanzabwicklung beinhaltet.

Die Branche in Zahlen

Die EU hat eine neue Durchführungsverordnung der Iran-Sanktionen erlassen, die teilweise gravierende Veränder ungen im Bereich der Güterlisten, Erdgas, Petrochemie und Finanzabwicklung beinhaltet.
Praxisrelevante Konsequenzen der neuen EU Sanktionen behandelt die Veranstaltung am 16.01.2013. Praxisrelevante Konsequenzen der neuen EU Sanktionen behandelt die Veranstaltung am 16.01.2013.

Unsere Partner

Deutsch-Iranische Handelskammer e.V. • Große Reichenstraße 14 • D-20457 Hamburg
Tel.: +49-40-44 08 47 • Fax: +49-40-45 03 67 77 • Email: info@dihkev.de


site created and hosted by nordicweb