بيانيه انجمن اتاق بازرگاني

ماههای متمادی رسانه های مختلف و گروههای سیاسی سعی بر این داشته اند که روابط دیرینه اقتصادی بین دوکشور المان و ایران را کاهش و یا حتی مختل نمایند .

این اتاق به شدت با چنین تلاشهایی مخالف بوده و خواستار بررسی روابط دو جانبه اقتصادی بین دو کشور به دور از هر گونه گرایش عقیدتی می باشد . این اتاق خود طبق اساسنامه اش چه از لحاظ سیاسی فرهنگی و عقیدتی بی طرف بوده و و مستقل از نفوذ دولتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان فعال می باشد .

ما همانگونه که به کلیه شرکتها توصیه می کنیم در تجارت فی مابین دقیقا به مفاد قانونی تحریم های موجود توجه نمایند ولی از انها نیز تقاضا داریم که در صورت مواجهه با مواردی که شفاف نیستند و یا با مفاد دیگر قانون تحریم در تناقض هستند و در نهایت بوروکراسی رعایت آنان برای شرکت قابل قبول نیست منتقدانه برخورد نمایند .

این اتاق بر این عقیده است که وجود دیدگاههای متفاوت در رابطه با مسئله هسته ای یک مسئله سیاسی بوده که تنها از طریق سیاسی می تواند حل گردد و استفاده از روابط اقتصادی به عنوان یک اهرم سیاسی را راهکاری نامناسب برای رسیدن به هدف مطلوب می داند چرا که محصولات و خدماتی که دو کشور بطور قانونی و با رعایت مفاد قانون تحریم ها از انها بهره مند میگردند هیچ گونه استفاده ای در زمینه هسته ای و نظامی ندارند .

بسیاری از بانکهای آلمانی بدلیل فشارهای سیاسی وارده بر آنان از تجارت با شرکتهای ایرانی کناره گیری نموده اند که این امر بسیار تاسف آور است چرا که این بانکها در دهه های گذشته در تجارت با ایران بسیار موفق بوده اند .

ما بر این عقیده هستیم که کالایی که به ایران صادر میگردد می بایستی بطور دقیق بررسی گردد ولی این بررسی نیز نیاز به افراد کاردان و سرعت عمل دارد . سازمان های صدور مجوز و گمرک و دیگر سازمان ها نیز می بایستی در راستای این بررسی پرسنل کافی در اختیار داشته باشند .

در انتها خاطر نشان میگردد که این اتاق با هرگونه تلاش سیاسی که منجر به چالش کشیدن روابط اقتصادی قانونی و فرهنگی با کشور ایران شود مخالف است چرا که اینگونه تلاشها صرفا با هدف نفع سیاسی برای یک گروه سیاسی مشخص انجام خواهد گرفت ونه به نفع یک کشور .

دیگر آنکه روابط اقتصادی بین دو کشور المان و ایران رابطه ای است که در طی قرنها رشد کرده است و نتیجه آن در بسیاری از موارد نه تنها ایجاد روابط تجاری بلکه سبب برقراری روابط دوستانه بین دو ملت گردیده است .

این روابط این امکان را فراهم نموده است که دو ملت یکدیگر را بهتر بشناسند و از تجربیات دیگری استفاده مطلوب را نمایند . به همین دلیل ما این روابط را بخصوص در مقاطع زمانی که ملتها با بحرانهای سیاسی مواجه هستند بسیار مهم دانسته اند و در برقراری آنها کوشا هستیم .

 

اتاق بازرگانی آلمان و ایران هامبورگ

  • de
  • en
  • per


Wir sind das Deutsche Forum für alle Unternehmen die im Iran-Handel tätig sind oder sich dafür interessieren.

Kontakt

Deutsch-Iranische
Handelskammer e.V.

Große Reichenstraße 14
D-20457 Hamburg

Tel.: +49-40-44 08 47
Fax: +49-40-45 03 67 77

Email: info@dihkev.de

Kontaktieren

News

Immobilien in Hamburg

Real estate in Hamburg

Die Branche in Zahlen

Die EU hat eine neue Durchführungsverordnung der Iran-Sanktionen erlassen, die teilweise gravierende Veränder ungen im Bereich der Güterlisten, Erdgas, Petrochemie und Finanzabwicklung beinhaltet.

Die Branche in Zahlen

Die EU hat eine neue Durchführungsverordnung der Iran-Sanktionen erlassen, die teilweise gravierende Veränder ungen im Bereich der Güterlisten, Erdgas, Petrochemie und Finanzabwicklung beinhaltet.
Praxisrelevante Konsequenzen der neuen EU Sanktionen behandelt die Veranstaltung am 16.01.2013. Praxisrelevante Konsequenzen der neuen EU Sanktionen behandelt die Veranstaltung am 16.01.2013.

Unsere Partner

Deutsch-Iranische Handelskammer e.V. • Große Reichenstraße 14 • D-20457 Hamburg
Tel.: +49-40-44 08 47 • Fax: +49-40-45 03 67 77 • Email: info@dihkev.de


site created and hosted by nordicweb