نرخ های بازرگانی
 

تجارت المان با ایران در حال افزایش است  

 

 


 

GERMANY

 

 

با توجه به روند مثبت مذاکرات اخیر، ما خوشحالیم به اطلاع برسانیم که اتاق بازرگانی آلمان و ایران هامبورگ میتواند در کلیه موارد ذیل همکار مطمئنی برای شرکت شما باشد
تأسيس شركت
تهيه مدارك لازم براي ثبت در محضر و دفاتر اسناد رسمي و تعيين قرار ملاقات با اين دفاتر
کمک برای باز کردن حساب بانکی‌ در آلمان برای شرکت شما
ارسال دعوتنامه براي اخذ ويزا
همراهي و ترجمه در جلسات و نشست­هاي تجاري
همراهي ما براي ارتباط با سازمان­ها و شركتهاي آلماني در جهت توسعه و پيشرفت فعاليت شما
در صورت تمايل مي­توانيد با استفاده از پست الكترونيكي و شماره نمابر زير با ما تماس برقرار نمائيد :

 0049-40-45036777

info@dihkev.de
 
بديهي است اين اتاق سريعاً به درخواست شما پاسخ مناسب را ارائه خواهدداد

 

 

 

 

  

 جستجوي همکار تجاري

  

                              

                                                                                     

 

  • de
  • en
  • per

Wir sind das Deutsche Forum für alle Unternehmen die im Iran-Handel tätig sind oder sich dafür interessieren.

Kontakt

Deutsch-Iranische
Handelskammer e.V.

Große Reichenstraße 14
D-20457 Hamburg

Tel.: +49-40-44 08 47
Fax: +49-40-45 03 67 77

Email: info@dihkev.de

Kontaktieren

News

Immobilien in Hamburg

Real estate in Hamburg

Die Branche in Zahlen

Die EU hat eine neue Durchführungsverordnung der Iran-Sanktionen erlassen, die teilweise gravierende Veränder ungen im Bereich der Güterlisten, Erdgas, Petrochemie und Finanzabwicklung beinhaltet.

Die Branche in Zahlen

Die EU hat eine neue Durchführungsverordnung der Iran-Sanktionen erlassen, die teilweise gravierende Veränder ungen im Bereich der Güterlisten, Erdgas, Petrochemie und Finanzabwicklung beinhaltet.
Praxisrelevante Konsequenzen der neuen EU Sanktionen behandelt die Veranstaltung am 16.01.2013. Praxisrelevante Konsequenzen der neuen EU Sanktionen behandelt die Veranstaltung am 16.01.2013.

Unsere Partner

Deutsch-Iranische Handelskammer e.V. • Große Reichenstraße 14 • D-20457 Hamburg
Tel.: +49-40-44 08 47 • Fax: +49-40-45 03 67 77 • Email: info@dihkev.de


site created and hosted by nordicweb